Fodor Pál: Harc Közép-Európáért - Szigetvár ostroma, Nagy Szulejmán és Zrínyi Miklós halála (1566)

Harc Közép-Európáért - Szigetvár ostroma, Nagy Szulejmán és Zrínyi Miklós halála

Fodor Pál: Harc Közép-Európáért - Szigetvár ostroma, Nagy Szulejmán és Zrínyi Miklós halála (1566)

Ezt a könyvet Szigetvár 1566. évi ostromának, valamint I. Szulejmán szultán és Zrínyi Miklós halálának 450. évfordulója ihlette. A kötet szerzői igyekeznek teljes képet adni a sorsdöntő év eseményeiről, a korszak hatalmi poltikájáról és birodalomépítéseiről, valamint az ostromhoz és a két főhős halálához vezető útról. Az új számvetés, amely az oszmán, a Habsburg és a magyar történelem szakértőinek közös munkáján alapul, bemutatja valamennyi korabeli szereplő szempontjait és érdekeit. Fontos célja a kötetnek, hogy a korszak két főhatalma - a Habsburg és az Oszmán Birodalom - megkapja az őt megillető figyelmet, hiszen Európa - különösen pedig Közép-Európa - 16. század közepi története nem érthető meg e birodalmak és a vetélkedésük mögött meghúzódó mozgatórugók beható ismerete nélkül. További cél, hogy felhívjuk a figyelmet arra a meghatározó szerepre, amelyet a magyarországi front az Oszmán Birodalom és Európa viszonyának, valamint az Oszmán Birodalom sorsának alakulásában játszott.

A könyv itt érhető el könyvtárunkban.

 

 

Datum: 
2024.03.07. - 00:00 csütörtök