Katherine J. Chen: Johanna

Kep: 
Johanna

Katherine J. Chen: Johanna

A kis francia faluban élő Johanna erőszakkal és tragédiákkal átszőtt gyermekkora nem töri meg a lányt, inkább megerősíti az elhatározásában, hogy fáradhatatlanul küzdjön az igazáért. Amióta Johanna fel tudja fogni a körülötte lévő világot a népe éhezik, a királyuk bujkál, hazája vereséget vereségre halmoz. Ebben a reménytelen helyzetben bukkan fel egy vakmerő, zseniális fiatal lány, aki képes megfordítani a háború menetét, és győzelemre vezeti a francia sereget. Hihetetlen, üstökösszerű felemelkedése azonban ellenszenvet és féltékenységet vált ki a király környezetében. Johannának nemcsak a csaták veszedelmeivel, hanem leginkább az udvar alattomos intrikáival, a hírnév és a dicsőség következményeivel kell szembenéznie.

A könyv itt érhető el könyvtárunkban.

 

 

Datum: 
2023.09.01. - 00:00 péntek