Kiemelkedő eredményekkel zárult az országos könyvtári projekt

Január utolsó napjaiban zárult a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által koordinált „Az én könyvtáram” című EFOP projekt, amelynek céljai között szerepelt, hogy a könyvolvasást közelebb hozza a lakossághoz, hogy az irodalmat népszerűsítse a fiatalok körében, miközben a közoktatást is támogatja. A hároméves programban a Csorba Győző Könyvtár is aktívan közreműködött. A projekt számos kiemelkedő eredményt tud felmutatni.

A képzések, a hálózatosodás, a pedagógusokkal való kapcsolatépítés és információátadás segítésére több mint 100 szakmai rendezvényt, konferenciát és workshopot szerveztek, melyeken összesen mintegy 6000 fő könyvtáros és pedagógus vett részt. Az országos olvasásnépszerűsítő kampány segítségével online közel 12 millió megjelenést generálva sikerült felhívni az emberek figyelmét a könyvtári szolgáltatásokat érintő fejlesztésekre, és a megújult könyvtár közösségépítő szerepére.

Az országos kiterjedésű 40 fős szaktanácsadói hálózat, amelynek két munkatársunk is részese volt, az ország legtöbb könyvtárába eljuttatta a programot. A projekt ideje alatt kidolgozott 90 mintaprogramok jelentősen segítik a pedagógusok munkáját azáltal, hogy fejleszti a gyermekek és fiatalok kompetenciáit, olyan területeken, mint például a digitális szövegértés és írástudás, vagy a modern könyvtárhasználat.

A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen javult a kultúra hozzáférhetősége, így már bárki számára elérhető. 2023-ig pedig további 117 könyvtár (ezek között a Csorba Győző Könyvtár is) vállalta a program során kidolgozott módszertanok alkalmazását és népszerűsítését. 

Az elkészült mintaprojektek listája itt megtekinthető, a projektanyagok pedig letölthetők.