Kiolvasó – válogatás Pákolitz István gyerekverseiből

A magyar kultúra napja alkalmából került bemutatásra Pécs 1996-ban elhunyt díszpolgárának Kiolvasó című, gyerekverseket tartalmazó kötete, amely a Csorba Győző Könyvtár és a szerző örököseinek gondozásában jelent meg.

A könyvet január 23-án Ágoston Zoltán, a Jelenkor folyóirat főszerkesztője és a család részéről Véryné Pákolitz Éva mutatták be, a kötetből Frank Ildikó színművész olvasott fel verseket az est folyamán. Ágoston Zoltán felvezetőjében személyes emlékeit osztotta meg a kötet 100 éve született szerzőjéről, akivel korábban közösen dolgoztak a Jelenkor folyóiratnál. A lap főszerkesztője Pákolitz Istvánt megragadó, őszinte emberként jellemezte, aki szegény sorból indult és elismert alkotóvá vált.

A most kiadásra került kötet kapcsán Véryné Pákolitz Éva elmondta: régi vágyuk volt, hogy megjelenhessen, hiszen a család több próbálkozása után, a szerző születésének évfordulója kapcsán sikerült a versválogatást kiadni. Ebben 58 vers jelenik meg, közte 18 olyan, amely korábban sehol sem került még publikálásra. Elhangzott, hogy a kötetben összegző, előremutató versek vannak, olyan gyerekversek, amelyeket a felnőtt olvasók is élvezhetnek. A verseket a költő unokája, Török-Véry Éda illusztrálta. A beszélgetés során szóba került, hogy a szerző öniróniája, fintora is megjelenik a versekben, adott esetben ezek „életszeleteket” is bemutatnak, továbbá fülbemászó, játékos versekként is lehet ezeket jellemezni. A család célja a kiadással az is volt, hogy megmutassák Pákolitz István verseinek sokszínűségét, változatosságát.

Ágoston Zoltán elmondta, hogy a Jelenkor folyóirat egy pályázatnak köszönhetőn rendhagyó irodalomórákat szerven majd pécsi iskolákban, ezeken többek között Pákolitz István munkásságáról is szót ejtenek majd.  

Miszler Tamás, a kötet kiadásában közreműködő Csorba Győző Könyvtár igazgatója kiemelte: az intézmény célja, hogy Pécs és Baranya könyvtáraiba, iskoláiba, illetve a megyeszékhely óvodáiba is eljuttassa a kötetet, méltó módon ápolva ezzel a város 100 éve született díszpolgárának emlékét.

A kötet megvásárolható a Csorba Győző Könyvtárban. További információ: info@csgyk.hu

 

 

Pákolitz István: Kiolvasó 

A verseket válogatta és a kötetet szerkesztetteVéryné Pákolitz Éva. A kötetet illusztrálta Török-Véry Éda. A nyomdai előkészítés Véry Dalma munkája. 

Kiadja a Csorba Győző Könyvtár.

Felelős kiadó: Miszler Tamás igazgató