Miguel de Unamuno: Köd

Kep: 
köd

Miguel de Unamuno: Köd

A Köd bizonyosan a magyar közönségnek is csakhamar kedvelt olvasmánya lesz. Kevés oly szigorúan komoly könyv kerül még a kezébe, mint ez a tréfás gúnnyal megírt regény. A „Köd voltaképpen az illúziók, a remények, az emberi hiúságok sűrű és maró füstje. Ebbe a füstös ködbe, amelyben az emberek, akár a világtalan, támolyogva, tapogatódzva botorkálnak, viszi bele Miguel de Unamuno a csiszolt gyémánt tiszta, világító fényét, hogy a csalódottak kiábránduljanak, a pöffeszkedők megalázkodjanak és a sötétség, amely mind a kettőjüket beburkolja, elenyésszen” – írja fordítója, Garády Viktor Unamuno művéhez fűzött előszavában száz évvel ezelőtt, 1922-ben. Szerencse, hogy az írón és művén mit sem fogott ez a száz esztendő: valódi remekművet tart kezében az olvasó.

 

A könyv itt érhető el könyvtárunkban. 

 

Datum: 
2022.02.15. - 00:00 kedd