Módosul a Tudásközpont könyvtárainak használati szabályzata

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy 2019. augusztus 15-től a Csorba Győző Könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont (PTE Központi Könyvtár és PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár) Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont épületében működő könyvtáraiban új könyvtárhasználati szabályzat lép életbe.

Az életbe lépő új szabályok közül a főbb változásokról alább adunk tájékoztatást:

  • A 14. életévét be nem töltött kiskorú nagykorú, cselekvőképes személy kíséretében és felelősségére akkor is beléphet a Könyvtárba, ha nem rendelkezik olvasójeggyel, éves látogatójeggyel, olvasójegyként regisztrált egyéb kártyával vagy napijeggyel.
  • Laptop táskát, az átlagos méretű kézitáskát, hátizsákot és aktatáskát bevihet a Könyvtárhasználó a Könyvtárba. Ezeknél nagyobb méretű táskát az értékmegőrző szekrényekben vagy a ruhatárban kell elhelyezni.
  • A Könyvtárba csak visszazárható palackban tárolt alkoholmentes italt szabad bevinni.
  • A Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont területén étkezni és dohányozni csak a Könyvtár területén kívül, az erre a célra kijelölt helyeken lehet.
  • A könyvtárbuszon történő beiratkozás már nem jelent ingyenességet ezentúl a pécsi egységekben.
  • Amennyiben a Könyvtárhasználó könyvtári tartozásainak összege eléri vagy meghaladja a 2000 Ft-ot, a Könyvtár korlátozza a Könyvtárhasználó könyvtárhasználati jogát. A korlátozás értelmében a Könyvtárhasználó nem kölcsönözhet, az olvasójegyének érvényességi idejét nem hosszabbíthatja meg, napijegyet nem válthat.
  • A Pécsi Tudományegyetem polgárainak a Pécsi Tudományegyetemmel való jogviszonyuk megszűnte előtt könyvtári tartozásaikat rendezniük kell.

A Pécsi Tudományegyetem a könyvtári tartozások rendezéséig a tanulmányi rendszerben letiltja azoknak a PTE hallgatóknak a féléves regisztrációra és a vizsgára jelentkezésre irányuló lehetőségét, akik esetében

  • a könyvtári pénztartozások összege eléri a 2000 forintot
  • olyan pénztartozása áll fenn a könyvtárhasználónak, melyet 60 napon belül nem teljesített
  • a kikölcsönzött könyvtári dokumentum kölcsönzési határidejének lejáratát követően 20 nap már úgy eltelt, hogy a dokumentumot a PTE hallgató nem szolgáltatta vissza a Könyvtárnak vagy a határidőt nem hosszabbította meg.

További információ a használati szabályzat 71-es paragrafusában.

A módosított könyvtárhasználati szabályzat elérhető intézményünk és a Tudásközpont honlapján is:

https://www.tudaskozpont-pecs.hu/index.php?m=2&id=56

Felmerülő kérdéseivel, kérjük forduljon Olvasószolgálatunk munkatársaihoz!