Nagyatádi Visy László pécsi főispán háborús naplója

Kep: 
Nagyatádi Visy László pécsi főispán háborús naplója

Nagyatádi Visy László pécsi főispán háborús naplója

Nagyatádi Visy László, Pécs szabad királyi város főispánja 1914-ben elkezdett naplója végigkíséri a Nagy Háború éveit, majd Pécs szerb megszállásának időszakát a város 1921. augusztus 22-én történt felszabadulásáig. A Magyar Nemzeti Levéltár Baanya Megyei Levéltárában őrzött napló egyszerre háborús beszámoló, hivatali tükör és családi krónika, ugyanakkor nagyszerű korrajz a háborús hátországgá váló Pécs társadalmi elitjéről, mindennapjairól, áldozatvállalásának formáiról. A most közreadott első kötet az 1914-es év eseményeit mutatja be.

A könyv itt érhető el könyvtárunkban.

 

Datum: 
2023.10.02. - 00:00 hétfő