A Rög gyermekei trilógia

A Rög gyermekei trilógia

2021.03.02.

Oravecz Imre mintegy 100 évet felölelő története egy nagy kivándorlásregény. Az első kötet az Árvai család nehéz paraszti életét írja le, a második az amerikai kivándorlásét, míg a zárókötet a hazatérését, a visszatérést a röghöz. Terjedelmét tekintve a három kötet 1504 oldal, ám mielőtt megrémülne a mindenre elszánt olvasó, az első két kötet önállóan is megállja a helyét.

A kötetekre jellemző hosszú, akár tízoldalnyi terjedelmű leíró fejezetek sem érezhetők túl vontatottnak, hiszen szinte megelevenedik előttünk a szajlai Misku-tető erdejéből látható napszállta utáni határ, a szántás, a vasöntés és az olajfúrás művelete is. A trilógia elbeszélője egy életformát és annak válságát meséli el. A Magvető kiadó szellemes borítói pont ennek az életformának a problematikáját hangsúlyozzák ki mindhárom kötet esetében. Az Ondrok gödre cséplőgépe, a Kaliforniai fürj motorbiciklije és az Ókontri traktorja a parasztság fejlődési lehetőségének kifejezése.

A Rög gyermekei trilógiát az 1998-ban megjelent Halászó ember című verseskötet előzi meg, melyben megismerhetjük a szajlai család történetét. A szerző Szajlán született, noha a könyv elején jelzi, hogy minden, ami a trilógia köteteiben leírásra került a képzelet szülötte, alakjai és a benne foglalt történések költöttek, mégis érezhető, hogy az Árvai-családot a sajátjáról mintázta.

Ondrok gödre

A trilógia első kötete, az Ondrok gödre három nemzedék történetét meséli el a kiegyezéstől a millenniumig – leginkább az apa-fiú kapcsolatról és a férfilét nehézségeiről szól. Az egyes szám harmadik személyű, mindentudó elbeszélő gondos részletességgel mutatja be a falu körüli határrészeket, hegyeket, dűlőket, réteket és erdőket, bevezet a falusi gazdálkodás rejtelmeibe, annak fejlődésébe majd hanyatlásába. Árvai István a falut és a rokonságot is érintő kivándorláshullámot meglovagolva indul el Amerikába. A szülők nem tudhatták, viszontlátják-e valaha tanult és vállalkozó szellemű gyerekeiket, a kivándorlók pedig joggal félhettek attól, hogy nem találják meg számításaikat, nem tudnak majd beilleszkedni, és nem lehettek biztosak benne, élnek-e még a szüleik, amikor visszatérnek, ha egyáltalán visszatérnek. Oravecz Imre, aki maga is többször disszidált és hazatért, nem tesz igazságot. A kivándorlás mellett szóló okok, érvek mellett felsorakoztatja az ellenérveket is.

Kaliforniai fürj

A Kaliforniai fürj főhőse a huszonkilenc éves István, Árvai János tekintélyes szajlai gazdálkodó elsőszülött fia, aki 1898-ban feleségével és két kisgyermekével vándorol ki Amerikába, hogy ott ipari munkásként összegyűjtsön annyi pénzt, amennyiből itthon majd földet tud vásárolni magának. Toledóban kezdenek új életet, s az évszázadfordulót már „polgári” szilveszterezéssel ünnepelik. 1907-ben a család Dél-Kaliforniában telepedik le, és Santa Paula közelében vásárolnak földet, egy horvát kivándorló eladó farmját, ahol évek kemény munkájával létrehozzák azt a gazdaságot és otthont, amit Magyarországon szerettek volna megteremteni. Oravecz saját nagyapja kivándorlásának emlékeire és családi dokumentumokra alapozta a Kaliforniai fürjet, jól ismerte a környéket, többször járt ott maga is, és sok egyéb vonatkozásban is ragaszkodott a megismerhető hiteles tényekhez. A Kaliforniai fürj a révbe jutás regénye, de hőseit meghatározó fordulattal megint a földművelésben megtalált életcél motiválja, mintha az Államok egy ideálisabb Szajlát kínált volna föl.

Ókontri

A trilógia utolsó kötetének címe óhazát jelent. Steve úgy jön Magyarországra, hogy neki a szülőföld, a haza Amerikában van. Emléke sincs a mátrai vidékről, ahova a családi gyökerek kötik, és kezdetben nem is beszél jól magyarul. Döntésében nincs érzelmi megfontolás, elhatározására hatással volt a Szajlán rá váró családi birtok. Steve valóra váltja apja eredeti elképzelését, helyette tér vissza Szajlára. A családtörténet újabb fejezete tehát ismét a megérkezésé, a legrosszabb történelmi pillanatban, az újabb világháború küszöbén. Az alapkonfliktus tekintetében pedig hamar újraéled az első kötet. A fiú ezúttal is összekülönbözik az apjával, és hogy a maga ura lehessen, és önállóan földet szerezhessen, neki is át kell kelnie az óceánon, csak éppen ellentétes irányba, a világválság sújtotta Kaliforniából a világháború felé sodródó Ókontriba. A trilógia darabjai közül ez a legszemélyesebb, mert nemcsak a szerző édesapja jelenik, de ő maga is felismerhető a világháború alatt született kisfiú, Jancsika képében.

Oravecz Imre regénytrilógiát megelőző kutatómunkáját megnehezítette, hogy a XIX. század második felében a paraszti társadalomra nem volt jellemző az írni-olvasni tudás, az előkészítő munkálatokban a legtöbb segítséget egy a szomszéd faluban, Sirokon élő embertől kapott. Legtöbb személyes tapasztalatát a trilógia befejező kötetében tudta felhasználni, hiszen hosszú időt töltött Amerikában, mialatt nem csak vendégelőadó volt a Santa Paula közeli egyetemen, de fel is kutatta dédszülei egykori házát Toledóban.

Ondrok gödre
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Magvető
Kiadás éve: 2016

A könyvet megtalálja könyvtárunkban >>>

Kaliforniai fürj
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Magvető
Kiadás éve: 2017

A könyvet megtalálja könyvtárunkban >>>

Ókontri
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Magvető
Kiadás éve: 2018

A könyvet megtalálja könyvtárunkban >>>

Összeállította: Válé Judit

Forrás(ok):
https://revizoronline.com/hu/cikk/6337/oravecz-imre-ondrok-godre/
http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1408/kivezetes-a-faluirodalombol
http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2907/egyaltalan-nem-rossz-sot-inkabb-jo
https://mindennapkonyv.hu/interju/kerdes-es-valasz/a-letezes-jatekszerei-vagyunk-interju-a-75-eves-oravecz-imrevel
https://moly.hu/merites-rovatok/kortars-magyar-irodalom-77
http://ekultura.hu/2018/04/21/oravecz-imre-okontri
https://www.youtube.com/watch?v=xFagb8pot3k
https://www.youtube.com/watch?v=J9zhvSmlKEc
https://revizoronline.com/hu/cikk/7217/oravecz-imre-okontri/