Baranyai Könyvtárellátás (BKSZR)

Baranyai Könyvtárellátás (BKSZR)

A kistelepülések könyvtári ellátása 2013-tól a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében történik. A KSZR célja, hogy az 5000 főnél kisebb lakosságszámú településeken élők minőségi könyvtári szolgáltatásokhoz jussanak. A Csorba Győző Könyvtár a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésével támogatja Baranya megye könyvtári ellátását.

Baranya megyében 301 település található. A Csorba Győző Könyvtár 2024-től összesen 287 településen szolgáltat, 221 településen könyvtári szolgáltató hely (letét) és 66 településen könyvtárbuszos ellátási formában.

Jelenleg a Csorba Győző Könyvtáron kívül 14 településen működik önálló könyvtár.

Könyvtárunk 9 úgynevezett ellátási térséget (ET) alakított ki Baranya megyében a szolgáltatás hatékony ellátására. Egy-egy térséghez 22-27 település tartozik. Minden térségnek kijelölt referense van, aki kapcsolatot tart a területéhez tartozó könyvtárakban dolgozó munkatársakkal.

További információ a BKSZR honlapján található.

A szolgáltatás elérhető: