Véget ért helyismereti táborunk

Augusztus 13-án véget ért a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával magvalósult nyári helyismereti táborunk, az Utazás a száz évvel ezelőtti Pécsre, ahol tíz résztvevő ismerhette meg a két világháború közötti pécsi életet.

A közösségkovácsoló, szórakoztató szituációs játékok mellett pedagógusok, történészek és könyvtárosok érzékeltették a korszak pécsi változásait (pl. a város kiterjedésében, a városképet, az urbanizációt illetően), mutatták be az egykori Pécs jellegzetességeit.

Városi séta keretében keresték fel az építészeti örökség kiemelkedő, ma is látható emlékeit (míg az elpusztult emlékeket képeslapok, korabeli ábrázolások hozták kicsit vissza a köztudatba), a Várostörténeti Múzeumban a korszak tárgyi kultúrájával és öltözékeivel ismerkedtek meg nagy lelkesedéssel, míg a Baranya Megyei Levéltárban történészi segítséggel kézbe vehették és értelmezhették a korszak elsődleges forrásait (épület alaprajzok, hagyatéki leltárok).

A könyvtárban régi újságokkal találkoztak és egy 1939-ben készült, Pécset bemutató kisfilmet is megtekintettek, hogy méginkább átélhessék a százévvel ezelőtti Pécs hangulatát. Projektfeladatként útvonal-ajánlót készítettek egy városba érkező turistának, melyhez Google térképre helyezték a régi épületek képeit, ezáltal méginkább tudatosult bennük az egykori kiemelkedő építészeti emlékeink elhelyezkedése a mai várostérképen. A szórakozáskultúra, korabeli illemtan megismerése után szituációs játékokkal, egymás előtt előadott jelenetekkel tették érzékletessé a régi illemtan és a mai szokásaink közötti különbséget.

A tábor végén pedig mobileszközök és számítógép segítségével „Tábori híradót” készítettek, melyben – sokszor igen humoros formában - felidézték tábori élményeiket. Táborozóink új ismeretekkel és barátokkal és egy könyvtári ajándékcsomaggal zárták a könyvtárunkban töltött igen aktív és tartalmas hetet. Reményeink szerint a tábor jóvoltából méginkább megismerték Pécs várostörténeti kialakulásának egy igen fontos szakaszát.